f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 12/11/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,532 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 12/11/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลูกแก - ท่าเรือ (ลูกแก - หนองเสือ) ระหว่าง กม.24+965 - กม.26+720 ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 12/11/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 3209 ตอนควบคุม 0102(0101) ตอน แสนตอ - ด่านมะขามเตี้ย (ท่ามะกา - กลอนโด) ระหว่าง กม.27+519 - กม.29+481 ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 12/11/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 324 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาญจนบุรี - หนองขาว ระหว่าง กม.6+900 - กม.8+080 ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 12/11/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอนท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น ตอน 4 (หนองเสือ - ท่าน้ำตื้น ตอน 4) ระหว่าง กม.41-248 - กม.42+652 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,720 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 12/11/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน น้ำตกไทรโยคใหญ่ - ท่าขนุน ตอน 1 (ชื่อตอนเดิม) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0205 ตอนแก่งประลอม - ทองผาภูมิ ตอน 1 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.165+043 - กม.165+077 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 12/11/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน น้ำตกไทรโยคใหญ่ - ท่าขนุน ตอน 2 (ชื่อตอนเก่า) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0205 ตอนแก่งประลอม - ทองผาภูมิ ตอน 2 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.155+317 - กม.155+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 12/11/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน ท่ามะกา - แสนตอ (ชื่อตอนเดิม) ทางหลวงหมายเลข 3209 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่ามะกา - กลอนโด (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.2+300 - กม.3+390 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 12/11/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3580 ตอนควบคุม 0100 ตอนแสนตอ - เขาช่อง ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+185 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (91 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 10/11/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ชำรุด จำนวน 34 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 75 รายการ