f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 20/11/2561 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 323 ยกเลิกแผน
72 20/11/2561 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 20/11/2561 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 15/11/2561 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 323 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 15/11/2561 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 323 เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 71 ถึง 75 จาก 75 รายการ