f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงในสังกัด ปฎิบัติงาน ประจำวันที่ 12 พ.ค.2563
ลงวันที่ 13/05/2563

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
โดยหมวดทางหลวงในสังกัด
ปฎิบัติงาน ประจำวันที่ 12 พ.ค.2563

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

 

 ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง และ ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สถานที่กลางแจ้ง และ ข้อความ

 ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

 

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

 

#แขวงทางหลวง กาญจนบุรี

 


'