Close
title
f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายชิษณุพงศ์ ผลงาม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ข้าราชการ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี
title
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการบริหารโครงการก่อสร้าง” ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมี นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานการประชุม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการบริหารโครงการก่อสร้าง” ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกาญจนบุรี  ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมี นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานการประชุม