Close
title
f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสุเทพ คงประสาท รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมตรวจรับงานจ้างเหมา ทำการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3398 ตอน ท่าพะเนียด - ทุ่งมะสังข์ ระหว่าง กม.7+200 – กม.11+600 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยมี นายนพพร พิสุทธิมาน รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) เป็นประธานในการประชุมฯ

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสุเทพ คงประสาท รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมตรวจรับงานจ้างเหมา ทำการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3398 ตอน ท่าพะเนียด - ทุ่งมะสังข์ ระหว่าง กม.7+200 – กม.11+600 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยมี นายนพพร พิสุทธิมาน รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) เป็นประธานในการประชุมฯ #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โทร 034-520-598
title
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2564 พร้อมด้วยนายธนากร สินอิน รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายปฏิบัติการ นายสุเทพ คงประสาท รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายวิศวกรรมและข้าราชการ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ร่วมการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกาญจนบุรี #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โทร 034-520-598

  วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2564 พร้อมด้วยนายธนากร สินอิน รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายปฏิบัติการ นายสุเทพ คงประสาท รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายวิศวกรรมและข้าราชการ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ร่วมการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกาญจนบุรี #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โทร 034-520-598