Close
title
f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน หนองสามพราน - แก่งประลอม ระหว่าง กม.132+700 - กม.135+900 ณ ศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน หนองสามพราน - แก่งประลอม ระหว่าง กม.132+700 - กม.135+900 ณ ศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี