Close
title
f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) นอกสถานที่ครั้งที่ 1/2562 อย่างเป็นทางการ และการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) โดยก่อนเริ่มการประชุม นายกรัฐมนตรีกล่าวทักทายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่มาต้อนรับและเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562          พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) นอกสถานที่ครั้งที่ 1/2562 อย่างเป็นทางการ  และการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) โดยก่อนเริ่มการประชุม นายกรัฐมนตรีกล่าวทักทายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่มาต้อนรับและเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี CREDIT:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (PRD_KAN)        #แขวงทางหลวง กาญจนบุรี  
title
มอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เดินหน้าต่อ พร้อมเปิดให้บริการปี 2566 วันนี้ ครม. อนุมัติกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มแล้ว

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร จ.กาญจนบุรี  มีมติอนุมัติขยายกรอบวงเงินงบประมาณค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96.41 กม. เพิ่มขึ้นอีก 12,032 ล้านบาท หรือจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติเดิมที่ 5,420 ล้านบาท เป็น 17,452 ล้านบาท เพื่อใช้จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 2,527 แปลง     CREDIT                                                                                                                                                           :กรมทางหลวง               https://mgronline.com/             เดลินิวส์ #แขวงทางหลวง กาญจนบุรี  
title
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม นำคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยหน่วยงานกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ตรวจเยี่ยมโครงการจัดระเบียบแพ ที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี ก่อนพบปะประชาชนที่โรงงานกระดาษไทย และช่วงค่ำ พล.อ.ประยุทธ์ ร่วมลอยกระทงกับชาวกาญจนบุรี ณ ท่าเรือขุนแผน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.30 น.           พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม นำคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยหน่วยงานกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562  ตรวจเยี่ยมโครงการจัดระเบียบแพ ที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี ก่อนพบปะประชาชนที่โรงงานกระดาษไทย และช่วงค่ำ พล.อ.ประยุทธ์ ร่วมลอยกระทงกับชาวกาญจนบุรี ณ ท่าเรือขุนแผน  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี   CREDIT:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (PRD_KAN) #แขวงทางหลวง กาญจนบุรี