Close
title
f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
วันที่ 30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี นำโดย นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง ในการคัดกรองเจ้าหน้าที่โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้เจลล้างมือที่ได้จัดเตรียมไว้บริการก่อนเข้าอาคารรวมถึงผู้มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

วันที่ 30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี นำโดย นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง ในการคัดกรองเจ้าหน้าที่โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้เจลล้างมือที่ได้จัดเตรียมไว้บริการก่อนเข้าอาคารรวมถึงผู้มาติดต่อราชการ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19   #แขวงทางหลวง กาญจนบุรี  
title
วันที่ 9 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงด่านมะขามเตี้ย ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ตามโครงการ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค “รวมใจต้านภัยแล้ง” นำน้ำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จำนวน 1 ครัวเรือน ปริมาณน้ำ 8,000 ลิตร

วันที่ 30 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงไทรโยค ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ตามโครงการ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค “รวมใจต้านภัยแล้ง” นำน้ำไปช่วยเหลือประชาชน และสำนักสงฆ์ถ้ำเบญจรัตนคร ในพื้นที่ ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี จำนวน 4 ครัวเรือน ปริมาณน้ำ 21,000 ลิตร   #แขวงทางหลวง กาญจนบุรี  
title
กรมทางหลวงลุยต่อเนื่องบรรเทาปัญหาภัยแล้ง แจกน้ำกิน-น้ำใช้ถึงหน้าบ้านผ่านสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมงจนกว่าภัยแล้งคลี่คลาย เผยช่วยแล้ว 2.7 หมื่นครัวเรือนจาก 53 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมระดมน้ำดับไฟป่าแล้ว 947 แห่ง ห่วงใยต่อเนื่องออกนโยบายหน่วยงานสังกัดจ้างงานเกษตรกรชดเชยรายได้สูญ เผยจ้างแล้ว 13 จังหวัด รวมแรงงาน 384 คน วงเงิน 706,319 บาท

          กรมทางหลวงเสิร์ฟน้ำดื่ม-น้ำใช้ 19 ล้านลิตรถึงมือประชาชนทั่วประเทศ          กรมทางหลวงลุยต่อเนื่องบรรเทาปัญหาภัยแล้ง แจกน้ำกิน-น้ำใช้ถึงหน้าบ้านผ่านสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมงจนกว่าภัยแล้งคลี่คลาย เผยช่วยแล้ว 2.7 หมื่นครัวเรือนจาก 53 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมระดมน้ำดับไฟป่าแล้ว 947 แห่ง ห่วงใยต่อเนื่องออกนโยบายหน่วยงานสังกัดจ้างงานเกษตรกรชดเชยรายได้สูญ เผยจ้างแล้ว 13 จังหวัด รวมแรงงาน 384 คน วงเงิน 706,319 บาท           นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมยังคงให้ความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบหมายให้กรมทางหลวงดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ซึ่งล่าสุดได้รับรายงานว่ากรมทางหลวงได้แจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 26 มีนาคม 2563 สูงถึง 19,533,850 ลิตร และยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่องจนกว่าปัญหาภัยแล้งจะคลี่คลายนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า กรมทางหลวงและหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ทั้งสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง ยังคงร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาคเดินหน้าบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่เกิดจากปัญหาภัยแล้งแก่ประชาชนผู้เดือดร้อน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทั่วประเทศ ตามโครงการ“กรมทางหลวง–การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง”           ทั้งนี้ ล่าสุดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งแล้วจำนวน 53 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 27,719 ครัวเรือน และ 12,393 ราย ส่งผลให้มีปริมาณน้ำสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 26 มีนาคม 2563 ทั้งสิ้น19,533,850 ลิตร และคาดว่าความต้องการความช่วยเหลือจะเพิ่มอีกมาก จึงได้สั่งการให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านปริมาณน้ำ บุคลากร และรถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์จำนวน 810 คันตลอด 24 ชั่วโมงความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของกรมหลวงในช่วงเวลาดังกล่าว อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงสุด 18 จังหวัดเป็นปริมาณน้ำทั้งสิ้น 7,281,500 ลิตร รองลงมาคือภาคกลาง 11 จังหวัด จำนวน 5,274,100 ลิตร ภาคเหนือ 9 จังหวัด จำนวน 2,694,000 ลิตร ภาคใต้ 7 จังหวัด จำนวน 1,491,250 ลิตร ภาคตะวันออก 5 จังหวัด รวม 2,147,000 ลิตร และภาคตะวันตก 3 จังหวัด จำนวน 646,000 ลิตร                  กรมทางหลวงยังได้สนับสนุนน้ำในการระงับอัคคีภัยหรือไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณสองข้างทาง เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามและสร้างความเสียหายในวงกว้าง รวมทั้งส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน บดบังทัศนวิสัยเกิดปัญหาต่อการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 26 มีนาคม 2563 มีการช่วยเหลือจำนวน 947 แห่งใน 56 จังหวัดทั่วประเทศ โดยอยู่ในพื้นที่ภาคกลางสูงสุดถึง 19 จังหวัด รวม 422 แห่ง รองลงมาอยู่ในภาคเหนือ 9 จังหวัด รวม 239 แห่ง ภาคตะวันตก 4 จังหวัด รวม 94 แห่ง ภาคตะวันออก 4 จังหวัด รวม 78 แห่ง ภาคตะวันออกฉียงเหนือ 14 จังหวัด รวม 67 แห่ง และภาคใต้ 6 จังหวัด รวม 47 แห่ง          นายสราวุธ กล่าวว่า กรมทางหลวงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศจัดจ้างแรงงานในท้องถิ่นโดยเฉพาะเกษตรกรมาดำเนินงานในโครงการของกรมทางหลวงที่มีอยู่ปัจจุบัน เพื่อทดแทนการสูญเสียรายได้จากการเพาะปลูกพืชตลอดฤดูแล้ง โดยตั้งแต่วันที่ 3 – 15 มีนามคม 2563 มีการจ้างงานแล้วจำนวน 13 จังหวัด รวมจำนวนแรงงาน 384 คน คิดเป็นวงเงิน 706,319 บาท ทั้งนี้ผลของการปฎิบัติงานสามารถถางป่าได้จำนวน 921,196 ตร.ม. งานตัดหญ้า 676,355 ตร.ม. งานทำความสะอาด 210,677 ตร.ม. งานบำรุงรักษาต้นไม้ 46,606 ตร.ม. งานปรับแต่งพื้นที่ 15,543 ตร.ม. และงานทางระบายน้ำ 12,978 ตร.ม.“กรมทางหลวงจะร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งด้วยการแจกน้ำดื่มน้ำใช้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาไฟป่าจนกว่าจะหมดช่วงฤดูแล้ง ซึ่งประชาชนในพื้นที่สามารถขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งแจ้งการเกิดไฟใหม้บริเวณข้างทางได้ที่กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวง หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง” นายสราวุธ กล่าว 27 มีนาคม 2563ฝ่ายประชาสัมพันธ์     #แขวงทางหลวง กาญจนบุรี