Close
title
f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่องเตรียมความพร้อมจุดบริการประชาชน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 ในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยมี นายสุเทพ คงประสาท รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายวิศวกรรม และข้าราชการเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกาญจนบุรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่องเตรียมความพร้อมจุดบริการประชาชน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 ในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยมี นายสุเทพ คงประสาท รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายวิศวกรรม และข้าราชการเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกาญจนบุรี   
title
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายสุเทพ คงประสาท รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายวิศวกรรม และข้าราชการเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายสุเทพ คงประสาท รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายวิศวกรรม และข้าราชการเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี 
title
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ร่วมกับ นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) คณะผู้บริหาร หน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ร่วมกับ นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) คณะผู้บริหาร หน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการฯ ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรยายสรุปประเด็น งานราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี