f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 09/04/2567 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 9 เม.ย. 67
2 04/04/2567 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 4 เม.ย. 67
3 03/04/2567 วันที่ 3 เม.ย. 2567 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี รณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทย สร้างค่านิยมและการตระหนักรับรู้การรักษามรดกและอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของไทย
4 01/04/2567 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 1 เม.ย. 67
5 29/03/2567 วันที่ 25 - 28 มี.ค. 2567 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ ร่วมกับ อบต.ท่ากระดาน ดำเนินการขุดลอกทางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ ? ที่ กม.52+885 (ด้านซ้ายทาง)
6 28/03/2567 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 28 มี.ค. 67
7 25/03/2567 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 25 มี.ค. 67
8 22/03/2567 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 22 มี.ค. 67
9 21/03/2567 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 21 มี.ค. 67
10 20/03/2567 วันที่ 20 มี.ค. 2567 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี รณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทย สร้างค่านิยมและการตระหนักรับรู้การรักษามรดกและอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของไทย
11 19/03/2567 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 19 มี.ค. 67
12 18/03/2567 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 18 มี.ค. 67
13 14/03/2567 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 14 มี.ค. 67
14 13/03/2567 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 13 มี.ค. 67
15 13/03/2567 วันที่ 13 มี.ค. 2567 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี รณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทย สร้างค่านิยมและการตระหนักรับรู้การรักษามรดกและอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของไทย