f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 10/08/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ประจำปีที่ 2563
2 31/07/2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี นำโดย นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง ในการคัดกรองเจ้าหน้าที่โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้เจลล้างมือที่ได้จัดเตรียมไว้บริการก่อนเข้าอาคารรวมถึงผู้มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19
3 31/07/2563 กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงครึ่งปี 2563 อุบัติเหตุลดลง 7% ทางตรงเกิดเหตุสูงสุด พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
4 24/07/2563 ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน์ (สแกน QR-Code) เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
5 17/07/2563 ประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงระหว่างการก่อสร้าง งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง (สะพานจันทรุเบกษา) ในทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน ท่ามะกา - แสนตอ
6 15/07/2563 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี
7 14/07/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ประจำปีที่ 2563
8 13/07/2563 วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายนพพร พิสุทธิมานรองผู้อำนวยการสำนักงานที่ 12 (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี (กรรมการตรวจรับพัสดุ) พร้อมคณะกรรมการ และผู้ควบคุมงาน ร่วมตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าขนุน - เจดีย์สามองค์ ระหว่าง กม.226+060 - กม.232+100 ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)
9 10/07/2563 เข้าร่วมกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาแหล่งการค้า / ชุมชน”
10 09/07/2563 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี นำโดย นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง ในการคัดกรองเจ้าหน้าที่โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้เจลล้างมือที่ได้จัดเตรียมไว้บริการก่อนเข้าอาคารรวมถึงผู้มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19
11 08/07/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี นำโดย นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง ในการคัดกรองเจ้าหน้าที่โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้เจลล้างมือที่ได้จัดเตรียมไว้บริการก่อนเข้าอาคารรวมถึงผู้มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19
12 01/07/2563 กรมทางหลวงขอเชิญชวนประชาชนรวมทำแบบสำรวจข้อมูลการวางแผนเดินทางของประชาชน ในช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่4-7 ก.ค. 63
13 29/06/2563 กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนพฤษภาคม 2563 อุบัติเหตุลดลง 14% พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจร
14 26/06/2563 ประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
15 23/06/2563 ขอความร่วมมือกับเทศบาลตำบลท่ามะขาม ดำเนินการฉีดพ่นป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ครั้งที่ 6 พร้อมพ่นหมอกควันกำจัดยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก