f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 07/05/2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ประจำปีที่ 2564
2 07/05/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี นำโดย นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง ในการคัดกรองเจ้าหน้าที่โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้เจลล้างมือ ที่ได้จัดเตรียมไว้บริการก่อนเข้าอาคารรวมถึงผู้มาติดต่อราชการ เป็นประจำทุกวันเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19
3 06/05/2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 พร้อมด้วย นายธนากร สินอิน รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายปฏิบัติการ นายสุเทพ คงประสาท รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายวิศวกรรม และข้าราชการ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกาญจนบุรี
4 21/04/2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ประจำปีที่ 2564
5 19/04/2564 ขอเชิญแสดงความเห็นเพื่อพัฒนางานบริการภาครัฐ ผ่านแบบสำรวจออนไลน์
6 09/04/2564 วันที่ 9 เมษายน 2564 นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2564 พร้อมด้วย นายธนากร สินอิน รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายปฏิบัติการ นายสุเทพ คงประสาท รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายวิศวกรรม และข้าราชการ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ร่วมการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกาญจนบุรี
7 08/04/2564 นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 บริเวณหน้าสำนักงาน ข้างรถตรวจการณ์ และจุดบริการหมวดทางหลวง ตามนโยบายกรมทางหลวง
8 29/03/2564 กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้จัดทำภาพ infographic เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเส้นทางตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 บางปะอิน - พยุหะคีรี (ช่วงอยุธยา - อ่างทอง) ระหว่าง กม. 4+100 ถึง กม.50+000 ทั้งขาเข้าและขาออก เป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วตามกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ได้
9 23/03/2564 กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง พร้อมสนับสนุนน้ำประปาช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศจนกว่าภัยแล้งจะคลี่คลาย กรมทางหลวงร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการ "กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง" ประจำปี 2564 สนับสนุนน้ำประปาฟรีจัดส่งไปพร้อมกับรถบรรทุกน้ำของกรมทางหลวง เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย
10 22/03/2564 ประชุมเตรียมความพร้อมอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564
11 19/03/2564 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
12 11/03/2564 วันที่ 11 มีนาคม 2564 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี นำโดย นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง ในการคัดกรองเจ้าหน้าที่โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้เจลล้างมือที่ได้จัดเตรียมไว้บริการก่อนเข้าอาคารรวมถึงผู้มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19
13 10/03/2564 วันที่ 10 มีนาคม 2564 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี นำโดย นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง ในการคัดกรองเจ้าหน้าที่โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้เจลล้างมือที่ได้จัดเตรียมไว้บริการก่อนเข้าอาคารรวมถึงผู้มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19
14 09/03/2564 เข้าร่วมพิธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”
15 08/03/2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ประจำปีที่ 2564