f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 09/04/2567 งบทดลอง มี.ค. 2567
2 04/04/2567 วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ทำบุญสำนักงานถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ และไหว้ศาลพระภูมิ ณ สำนักงานแขวงทางหลวงกาญจนบุรี
3 03/04/2567 วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ นายพัสกร วรนุช หัวหน้าหมวดทางหลวงท่าม่วง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงท่าม่วง ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเขาใหญ่ เนื่องในวันจักรี ณ วัดเขาใหญ่ ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
4 02/04/2567 วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ นายอิสระ เอมฉวี ผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสปากแพรก พร้อมด้วย ข้าราชการเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระพร เนื่องในวันคล้าย วันประสูติ สมเด็จพระเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลา ๖๐ พรรษามหาราช อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี
5 02/04/2567 วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ นายปิยะ กัญญาพันธ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองบัวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงหนองบัวร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนและประชาชนของจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
6 01/04/2567 วันที่ 1 เมษายน 2567 นายธนากร สินอิน รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมกับ นายชิษณุพงศ์ ผลงาม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำกับและกลั่นกรอง ครั้งที่ 1/2567 สัญญาการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ผ่านการประชุมทางไกล ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกาญจนบุรีโดยมี นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมทางหลวง เป็นประธานการประชุม
7 29/03/2567 วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายธนากร สินอิน รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายปฏิบัติการ และข้าราชการเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี
8 28/03/2567 วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี พร้อมกับ นายชิษณุพงศ์ ผลงาม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายบริหาร หัวหน้าหมวดทางหลวง และข้าราชการเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม การอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกาญจนบุรี และที่ตั้งหมวดทางหลวงในสังกัด โดยมี นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง กรมทางหลวง เป็นประธานการประชุม
9 25/03/2567 วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสุเทพ คงประสาท รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายวิศวกรรม นายทวีศักดิ์ ปิยจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ และติดตามความคืบหน้าทำรั้วกันสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดการจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ครั้งที่ 5
10 19/03/2567 วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสุเทพ คงประสาท รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายวิศวกรรม นายสรรเสริญ ศรีประสงค์ หัวหน้าหมวดทางหลวงลาดหญ้า ร่วมกับ นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) และ นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาญจนบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามความคืบหน้างานสัญญานไฟจราจร ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด – โป่งปัด ที่ กม.5+750
11 18/03/2567 วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมการทบทวนแผนงานในปีงบประมาณ 2568 พร้อมด้วย นายสุเทพ คงประสาท รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าหมวดทางหลวง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกาญจนบุรี
12 14/03/2567 วันที่ 13 มีนาคม 2567 นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสุเทพ คงประสาท รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายวิศวกรรม นายอิสระ เอมฉวี ผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสปากแพรก นายทวีศักดิ์ ปิยจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายสมภพ นุทกาญจนกุล หัวหน้าหมวดทางหลวงท่ามะกา ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดการจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81)
13 14/03/2567 วันที่ 13 มีนาคม 2567 นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี พร้อมกับ นายสุเทพ คงประสาท รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายวิศวกรรม นายชิษณุพงศ์ ผลงาม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายบริหาร นายสุจิณ อ้นพันธุ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนองานจ้างก่อสร้างตามหนังสือคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกาญจนบุรี
14 12/03/2567 วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรีเป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดการจราจรบนทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
15 08/03/2567 วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายพัสกร วรนุช หัวหน้าหมวดทางหลวงท่าม่วง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” ถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เนื่องในวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว