f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ นายพัสกร วรนุช หัวหน้าหมวดทางหลวงท่าม่วง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงท่าม่วง ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเขาใหญ่ เนื่องในวันจักรี ณ วัดเขาใหญ่ ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ลงวันที่ 03/04/2567

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ นายพัสกร วรนุช หัวหน้าหมวดทางหลวงท่าม่วง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงท่าม่วง ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเขาใหญ่ เนื่องในวันจักรี ณ วัดเขาใหญ่ ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี


'