f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (ช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.92+000-กม.96+410 ปริมาณงาน 4.41 กม. 04/09/2562 04/09/2562 ที่ คค 06070/2007/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
2 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (ช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.92+000-กม.96+410 ปริมาณงาน 4.41 กม. 03/09/2562 03/09/2562 คค 06070/1896/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
3 งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3394 ตอนควบคุม 0100 ตอนลูกแก-หนองตะเลา ระหว่าง กม.0+000-กม.3+092, ทางหลวงหมายเลข 3569 ตอนควบคุม 0100 ตอนค่ายสรุสีห์-กองพลทหารราบที่ 9 ระหว่าง กม.0+000-กม.2+762 ปริมาณงาน 2 แห่ง (2,449 ตร.ม.) 29/03/2562 29/03/2562 คค 06070/1053/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
4 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3085 ตอนควบคุม 0100 ตอนยางเกาะ-ศรีมงคล ระหว่าง กม.0+375 - กม.22+790 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,360 ม.) 27/03/2562 27/03/2562 คค 06070/1049/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
5 งานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอนช่องสะเดา-ศรีสวัสดิ์ ระหว่าง กม.40+355-กม.117+906 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 277.20 ตร.ม.) 27/03/2562 27/03/2562 คค 06070/1051/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
6 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมผิวจราจร ตามแบบแปลนส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติ โดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0206 ตอนท่าขนุน - เจดีย์สามองค์ ระหว่าง กม.262+655 - กม.263+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2562 19/03/2562 คค 06070/1000/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
7 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา (เสาหลักนำทางยางพารา) ตามแบบมาตรฐานอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ปริมาณงาน 3 แห่ง (1,413 ต้น) 15/02/2562 15/02/2562 เลขที่ กจ./eb/24/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
8 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา (เสาหลักนำทางยางพารา) ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ปริมาณงาน 4 แห่ง (1,175 ต้น) 14/02/2562 14/02/2562 เลขที่ กจ./eb/23/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
9 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน 04/01/2562 04/01/2562 คค 06070/181/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
10 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ระหว่าง กม.18+592 - กม.32+360 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 5 แห่ง 28/11/2561 28/11/2561 คค 06070/2307/2561 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
11 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอนท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น ตอน 2 ระหว่าง กม.43+971 - กม.47+598 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 5 แห่ง 29/11/2561 29/11/2561 ประกาศ กจ.21 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ