f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จัดซื้อฐานเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม. สำหรับงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ระหว่าง กม.70+000 - กม.92+000 (เป็นตอน ๆ) จำนวน 140 ฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2567 สขร.ฐาน แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
2 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2563 15/05/2563 สทล.12 ขท.กาญจนบุรี.1/1283 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2563 13/03/2563 สทล.12 ขท.กาญจนบุรี.1/724 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2563 18/02/2563 สทล.12 ขท.กาญจนบุรี.1/434 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ