f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2563 15/05/2563 สทล.12 ขท.กาญจนบุรี.1/1283 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2563 13/03/2563 สทล.12 ขท.กาญจนบุรี.1/724 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2563 18/02/2563 สทล.12 ขท.กาญจนบุรี.1/434 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ