f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566) 01/01/2567 - แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566) 01/10/2566 - แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาส 3 (เดือน เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566) 01/07/2566 - แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม 2566 - มีนาคม 2566) 01/04/2566 - แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม 2565 - ธันวามคม 2565) 01/01/2566 - แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565) 01/10/2565 - แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565) 01/07/2565 - แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้หรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2565 - มีนาคม 2565 07/04/2565 - แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 01/10/2561 - แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ