f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3086 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลาดหญ้า - ทุ่งมะสังข์ ที่ กม.11+850 ด้านซ้ายทาง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง 22/04/2567 444/-/67/166 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 19/04/2567 444/60/67/164 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
3 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายกา 19/04/2567 444/50/67/163 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
4 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 140 ตัน 18/04/2567 444/60/67/162 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
5 เช่าตู้สำนักงานเคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 x 2.50 เมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ขนส่งพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้งานที่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย 81 ด่านท่าม่วง จำนวน 2 ตู้ และด่านท่ามะกา จำนวน 2 ตู้ รวมทั้งสิ้น 4 ตู้ 11/04/2567 444/-/67/161 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
6 เช่าตู้สำนักงานเคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 x 2.50 เมตรพร้อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ขนส่งพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้งานที่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย 81 ด่านกาญจนบุรี จำนวน 2 ตู้ 11/04/2567 444/-/67/160 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
7 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 5,000 ลิตร 11/04/2567 444/35/67/22 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 09/04/2567 444/60/67/159 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
9 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 4,563 ลิตร 10/04/2567 444/35/67/21 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 09/04/2567 444/60/67/158 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
11 จัดซื้อแผงกั้นจราจรบรรจุน้ำ (แบริเออร์พลาสติก) ขนาด 50x100x80 ซม. เพื่อใช้งานเปิดทดลองใช้ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ระหว่าง กม.64+700 - กม.96+410 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11-21 เมษายน 2567 จำนวน 1,000 อัน 05/04/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแผงกั้นบรรจุน้ำ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/04/2567 444/60/67/156 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
13 เช่าพัดลมไอเย็น K-6000 ขนส่งพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้งานในจุดคัดกรอง และจุดบริการ ที่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย 81 บางใหญ่ - กาญจนบุรี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ระหว่าง วันที่ 11 เม.ย. 67 ถึง วันที่ 21 เม.ย. 67 จำนวน 16 ตัว 04/04/2567 444/-/67/155 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 04/04/2567 444/60/67/154 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 04/04/2567 444/45/67/153 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,750 รายการ