f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 03/03/2564 444/60/64/162 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 03/03/2564 444/60/64/161 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
3 ซื้อกรวยยางสีส้มคาดสะท้อนแสงสีขาว สูง 70 ซม. จำนวน 50 อัน 03/03/2564 444/60/64/160 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
4 จ้างเหมาทำการซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0203 ตอน ท่าน้ำตื้น - หนองสามพราน ที่ กม.66+450 (เกาะกลางถนน) พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง 01/03/2564 444/-/64/159 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
5 จ้างเหมาทำการซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 324 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาญจนบุรี - หนองขาว ที่ กม.6+400 เกาะกลางถนน พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง 01/03/2564 444/-/64/158 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
6 จ้างเหมาทำการซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอน หนองเสือ - ท่าน้ำตื้น ที่ กม.43+200 (ด้านซ้ายทาง) พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง 01/03/2564 444/-/64/157 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 25/02/2564 444/60/64/155 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 25/02/2564 444/60/64/154 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
9 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ 25/02/2564 444/50/64/152 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
10 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 6,000 ลิตร 24/02/2564 444/35/64/10 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
11 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0205 ตอน แก่งประลอม - ทองผาภูมิ ระหว่าง กม.180+780 - กม.181+200 จำนวน 13 ต้น 19/02/2564 444/-/64/147 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ 18/02/2564 444/40/64/144 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 18/02/2564 444/60/64/143 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
14 จ้างเหมาทำการซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0206 ตอน ทองผาภูมิ - เจดีย์สามองค์ ที่ กม.243+750 (ด้านซ้ายทาง) พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/02/2564 444/-/64/141 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 16/02/2564 444/45/64/139 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 544 รายการ