f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 05/05/2564 444/60/64/243 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/05/2564 444/60/64/242 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 05/05/2564 444/60/64/241 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
4 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 170 ตัน 05/05/2564 444/60/64/240 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 03/05/2564 444/40/64/238 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
6 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 6,000 ลิตร 30/04/2564 444/35/64/28 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
7 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 3272 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทองผาภูมิ - ปิล๊อก ระหว่าง กม.9+500 - กม.40+986 LT., RT. ปริมาณงาน 240,000 ตร.ม. 28/04/2564 444/-/64/235 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 26/04/2564 444/40/64/234 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/04/2564 444/60/64/232 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
10 ซื้อโคมไฟกระพริบหลอด LED ชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 มม. สีเหลือง จำนวน 6 ชุด 23/04/2564 444/45/64/228 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/04/2564 444/60/64/227 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
12 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 3229 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองบัว - ด่านพุน้ำร้อน ระหว่าง กม.0+000 - กม.31+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1,775 อัน) 21/04/2564 444/-/64/226 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 20/04/2564 444/60/64/224 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
14 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 22/04/2564 444/35/64/27 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
15 ซื้อหลักนำทางชนิดพับงอได้แถบสะท้อนแสง Diamond Grade สีเหลือง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 40 ต้น 20/04/2564 444/60/64/223 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 615 รายการ