f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง แถบสะท้อนแสง PVC จำนวน 23 ตัว 22/01/2563 22/01/2563 444/60/63/119 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ทล.3230202 ตอน ท่าเรือ-ท่าน้ำตื้น ระหว่าง กม. 33+000 - กม.66+400 LT,RT ทล.3230203 ตอน ท่าน้ำตื้น-แยกปากกิเลน ระหว่าง กม.66+700 - กม.90+000 LT,RT และทล.34530100 ตอน ท่าไม้-ตะคร้ำเอน ระหว่าง กม.0+000 - กม.27+928 LT,RT ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น 625,233 ตร.ม. 21/01/2563 17/01/2563 444/-/63/117 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
3 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 3230204 ตอน แยกปากกิเลน-น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม.123+000-กม.154+500 LT,RT ปริมาณงาน 245,372 ตร.ม. และทางหลวงหมายเลข 323 0206 ตอน ท่าขนุน-เจดีย์สามองค์ ระหว่าง กม.205+000-กม.285+000 LT,RT ปริมาณงาน 248,612 ตร.ม. รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 493,984 ตร.ม. 21/01/2563 17/01/2563 444/-/63/115 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
4 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 20/01/2563 20/01/2563 444/35/63/6 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
5 ซื้อป้ายอิงค์เจ็ท ขนาด 1.10 x 3.50 ม. จำนวน 10 ผืน 20/01/2563 17/01/2563 444/60/63/114 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
6 ซื้อคอนกรีตสำเร็จ 240 ksc จำนวน 12 ลบ.ม. 20/01/2563 17/01/2563 444/60/63/113 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/01/2563 13/01/2563 444/60/63/110 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 17/01/2563 13/01/2563 444/40/63/109 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
9 จ้างเหมาทำการซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ที่ กม.1+590 พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/01/2563 13/01/2563 444/-/63/108 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 16/01/2563 10/01/2563 444/60/63/106 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
11 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงไฮเกรดติดหลักนำทาง จำนวน 10 กล่อง 15/01/2563 10/01/2563 444/60/63/107 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
12 ซื้อสารโพลิเมอร์ จุ 25 กก. จำนวน 5 ถุง 13/01/2563 10/01/2563 444/70/63/105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 13/01/2563 10/01/2563 444/40/63/103 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 12/01/2563 03/01/2563 444/60/63/100 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
15 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 09/01/2563 03/01/2563 444/60/63/99 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 106 รายการ