f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-05462-56 จำนวน 1 เครื่อง 21/05/2563 444/-/63/267 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/05/2563 444/60/63/266 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
3 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 20/05/2563 444/35/63/19 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
4 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ 19/05/2563 444/70/63/263 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 19/05/2563 444/60/63/262 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 19/05/2563 444/40/63/261 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 18/05/2563 444/45/63/260 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
8 จ้างเหมาทำการซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น ที่ กม.35+799 (ด้านขวาทาง) พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง 13/05/2563 444/-/63/257 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
9 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลข 7430-007-00105-61 พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ 13/05/2563 444/-/63/259 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
10 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลข 7430-007-00104-61 พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 13/05/2563 444/-/63/258 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
11 จ้างเหมาทำการซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น ที่ กม.35+799 (ด้านขวาทาง) พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง 13/05/2563 444/-/63/257 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
12 ซื้อหลักนำทางชนิดพับงอได้ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 40 ต้น 13/05/2563 444/60/63/256 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
13 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 70 แกรม จำนวน 50 รีม 13/05/2563 444/40/63/255 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 13/05/2563 444/60/63/254 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 28/04/2563 444/40/63/251 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 274 รายการ