f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ลูกแก - ท่าเรือ ที่ กม.22+800 (เกาะกลาง) พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง 07/08/2563 444/-/63/349 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
2 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง Diamond Grade สีส้ม ขนาด 15 x 15 ซม. จำนวน 1,000 แผ่น 06/08/2563 444/60/63/348 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายกาณ 06/08/2563 444/60/63/345 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 06/08/2563 444/60/63/344 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 06/08/2563 444/40/63/343 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
6 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 324 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาญจนบุรี - หนองขาว ที่ กม.10+925 (แยกหนองขาว) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/08/2563 444/-/63/342 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
7 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3548 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่ามะกา - เทศบาลตำบลท่าม่วง ที่ กม.16+634 (บริเวณแยกบ้านใหม่) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/08/2563 444/-/63/341 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
8 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอน หนองเสือ - ท่าน้ำตื้น ระหว่าง กม.48+107 - กม.48+379 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/08/2563 444/-/63/340 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
9 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ 31/07/2563 444/45/63/339 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 31/07/2563 444/45/63/338 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 30/07/2563 444/40/63/336 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 24/07/2563 444/60/63/335 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
13 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 6,000 ลิตร 31/07/2563 444/35/63/27 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
14 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 24/07/2563 444/60/63/334 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 24/07/2563 444/60/63/333 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 341 รายการ