f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ลูกแก - ท่าเรือ ที่ กม.22+800 (เกาะกลาง) พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง 07/08/2563 45,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อแผ่นสะท้อนแสง Diamond Grade สีส้ม ขนาด 15 x 15 ซม. จำนวน 1,000 แผ่น 06/08/2563 80,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายกาณ 06/08/2563 97,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 06/08/2563 21,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 06/08/2563 9,995.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 324 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาญจนบุรี - หนองขาว ที่ กม.10+925 (แยกหนองขาว) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/08/2563 133,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3548 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่ามะกา - เทศบาลตำบลท่าม่วง ที่ กม.16+634 (บริเวณแยกบ้านใหม่) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/08/2563 45,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอน หนองเสือ - ท่าน้ำตื้น ระหว่าง กม.48+107 - กม.48+379 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/08/2563 498,406.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ 31/07/2563 64,367.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 31/07/2563 312,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 30/07/2563 12,999.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 24/07/2563 43,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 6,000 ลิตร 31/07/2563 130,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 24/07/2563 7,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 24/07/2563 195,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 358 รายการ