f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 06/05/2564 245,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 05/05/2564 97,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 05/05/2564 108,525.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/05/2564 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 05/05/2564 58,285.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 170 ตัน 05/05/2564 447,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 03/05/2564 22,432.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 6,000 ลิตร 30/04/2564 164,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 3272 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทองผาภูมิ - ปิล๊อก ระหว่าง กม.9+500 - กม.40+986 LT., RT. ปริมาณงาน 240,000 ตร.ม. 28/04/2564 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 26/04/2564 10,254.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/04/2564 14,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อโคมไฟกระพริบหลอด LED ชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 มม. สีเหลือง จำนวน 6 ชุด 23/04/2564 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/04/2564 211,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 3229 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองบัว - ด่านพุน้ำร้อน ระหว่าง กม.0+000 - กม.31+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1,775 อัน) 21/04/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 20/04/2564 99,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 648 รายการ