f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3086 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลาดหญ้า - ทุ่งมะสังข์ ที่ กม.11+850 ด้านซ้ายทาง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง 22/04/2567 13,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมางานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0205 ตอน แก่งประลอม – ทองผาภูมิ ที่ กม.181+058 (LT.) ปริมาณงาน 1.000 แห่ง 19/04/2567 7,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 19/04/2567 149,089.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายกา 19/04/2567 9,216.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอน หนองเสือ - ท่าน้ำตื้น กม.63+218 RT. 18/04/2567 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 140 ตัน 18/04/2567 273,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี เช่าตู้สำนักงานเคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 x 2.50 เมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ขนส่งพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้งานที่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย 81 ด่านท่าม่วง จำนวน 2 ตู้ และด่านท่ามะกา จำนวน 2 ตู้ รวมทั้งสิ้น 4 ตู้ 11/04/2567 55,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี เช่าตู้สำนักงานเคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 x 2.50 เมตรพร้อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ขนส่งพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้งานที่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย 81 ด่านกาญจนบุรี จำนวน 2 ตู้ 11/04/2567 29,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 5,000 ลิตร 11/04/2567 153,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 09/04/2567 83,070.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) บนทางหลวงหมายเลข 3549 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสังขละบุรี ระหว่าง กม.0+050 - กม.2+550 ผลผลิต 1 แห่ง 19/04/2567 13,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมางานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 3548 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่ามะกา - เทศบาลตำบลท่าม่วง ระหว่าง กม.16+500 - กม.16+800 (รวมบริเวณทางแยก) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.000 แห่ง) 19/04/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมางานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 324 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาญจนบุรี - หนองขาว ตอน 2 ระหว่าง กม.5+940 - กม.6+573 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง (0.633 กม.) 19/04/2567 13,810,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 4,563 ลิตร 10/04/2567 139,992.84 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 09/04/2567 69,155.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,839 รายการ