f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง แถบสะท้อนแสง PVC จำนวน 23 ตัว 22/01/2563 19,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ทล.3230202 ตอน ท่าเรือ-ท่าน้ำตื้น ระหว่าง กม. 33+000 - กม.66+400 LT,RT ทล.3230203 ตอน ท่าน้ำตื้น-แยกปากกิเลน ระหว่าง กม.66+700 - กม.90+000 LT,RT และทล.34530100 ตอน ท่าไม้-ตะคร้ำเอน ระหว่าง กม.0+000 - กม.27+928 LT,RT ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น 625,233 ตร.ม. 17/01/2563 250,093.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 3230204 ตอน แยกปากกิเลน-น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม.123+000-กม.154+500 LT,RT ปริมาณงาน 245,372 ตร.ม. และทางหลวงหมายเลข 323 0206 ตอน ท่าขนุน-เจดีย์สามองค์ ระหว่าง กม.205+000-กม.285+000 LT,RT ปริมาณงาน 248,612 ตร.ม. รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 493,984 ตร.ม. 17/01/2563 197,593.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 20/01/2563 249,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อป้ายอิงค์เจ็ท ขนาด 1.10 x 3.50 ม. จำนวน 10 ผืน 17/01/2563 7,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อคอนกรีตสำเร็จ 240 ksc จำนวน 12 ลบ.ม. 17/01/2563 23,688.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 13/01/2563 27,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 13/01/2563 12,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ที่ กม.1+590 พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2563 7,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 10/01/2563 7,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อแผ่นสะท้อนแสงไฮเกรดติดหลักนำทาง จำนวน 10 กล่อง 10/01/2563 54,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อสารโพลิเมอร์ จุ 25 กก. จำนวน 5 ถุง 10/01/2563 84,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 10/01/2563 10,325.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ชำรุด จำนวน 31 รายการ (ครั้งที่ 2) 13/01/2563 27,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 03/01/2563 104,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 113 รายการ