f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 03/03/2564 31,495.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 03/03/2564 94,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อกรวยยางสีส้มคาดสะท้อนแสงสีขาว สูง 70 ซม. จำนวน 50 อัน 03/03/2564 27,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0203 ตอน ท่าน้ำตื้น - หนองสามพราน ที่ กม.66+450 (เกาะกลางถนน) พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง 01/03/2564 45,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 324 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาญจนบุรี - หนองขาว ที่ กม.6+400 เกาะกลางถนน พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง 01/03/2564 46,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอน หนองเสือ - ท่าน้ำตื้น ที่ กม.43+200 (ด้านซ้ายทาง) พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง 01/03/2564 28,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 25/02/2564 14,415.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 25/02/2564 60,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ 25/02/2564 8,619.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ ตำรวจทางหลวงชำรุด จำนวน 3 คัน (ครั้งที่ 2) 25/02/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 6,000 ลิตร 24/02/2564 157,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0205 ตอน แก่งประลอม - ทองผาภูมิ ระหว่าง กม.180+780 - กม.181+200 จำนวน 13 ต้น 19/02/2564 499,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ 18/02/2564 26,127.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 18/02/2564 105,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0206 ตอน ทองผาภูมิ - เจดีย์สามองค์ ที่ กม.243+750 (ด้านซ้ายทาง) พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/02/2564 20,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 572 รายการ