f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงโดยการขยายช่องจราจรเพื่อเปิดเป็นจุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 3 ระหว่าง กม.18+592 - กม.32+360 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/05/2563 ยกเลิกประกาศ กจ./eb/27/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
2 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3272 ตอนควบคุม 0100 ระหว่าง กม.0+000 - กม.40+986 01/05/2563 ยกเลิกประกาศ กจ./eb/18/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
3 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ ตำรวจทางหลวง ชำรุด จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 3) 10/04/2563 คค 06070/1282/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
4 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ ตำรวจทางหลวง ชำรุด จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) 13/03/2563 คค 06070/1088/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
5 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง ชำรุด จำนวน 2 คัน 13/02/2563 ที่ กจ.(ข) 3/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ชำรุด จำนวน 31 รายการ (ครั้งที่ 2) 05/02/2563 คค 06070/806/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
7 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ชำรุด จำนวน 31 รายการ 12/12/2562 คค 06070/3171/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
8 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (ช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.92+000-กม.96+410 ปริมาณงาน 4.41 กม. 19/09/2562 ที่ คค 06070/2007/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
9 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (ช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.92+000-กม.96+410 ปริมาณงาน 4.41 กม. 04/09/2562 คค 06070/1896/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
10 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน 29/01/2562 คค 06070/181/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
11 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ระหว่าง กม.18+592 - กม.32+360 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 5 แห่ง 24/12/2561 คค 06070/2307/2561 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ