f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ ตำรวจทางหลวงชำรุด จำนวน 3 คัน 06/01/2564 คค 06070/17/2564 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
2 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0205 ตอนแก่งประลอม - ทองผาภูมิ ระหว่าง กม.197+160 - กม.197+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/12/2563 ยกเลิกประกาศ กจ./eb/22/2564 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
3 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 3209 ตอนควบคุม 0102(0101) ตอน แสนตอ - ด่านมะขามเตี้ย (ท่ามะกา - กลอนโด) ระหว่าง กม.27+519 - กม.29+481 ผลผลิต 1 แห่ง 26/11/2563 คค 06070/3369/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
4 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงท่าม่วง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง 22/10/2563 คค 06070/3140/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
5 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ1-2) แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง 22/10/2563 คค 06070/3139/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
6 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงท่ามะกา แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง 22/10/2563 คค 06070/3138/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
7 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงท่าม่วง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3209 ตอนควบคุม 0101 22/10/2563 คค 06070/3137/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
8 จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงโดยการขยายช่องจราจรเพื่อเปิดเป็นจุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 3 ระหว่าง กม.18+592 - กม.32+360 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/05/2563 ยกเลิกประกาศ กจ./eb/27/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
9 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3272 ตอนควบคุม 0100 ระหว่าง กม.0+000 - กม.40+986 01/05/2563 ยกเลิกประกาศ กจ./eb/18/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
10 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ ตำรวจทางหลวง ชำรุด จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 3) 10/04/2563 คค 06070/1282/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
11 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ ตำรวจทางหลวง ชำรุด จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) 13/03/2563 คค 06070/1088/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
12 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง ชำรุด จำนวน 2 คัน 13/02/2563 ที่ กจ.(ข) 3/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
13 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ชำรุด จำนวน 31 รายการ (ครั้งที่ 2) 05/02/2563 คค 06070/806/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
14 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ชำรุด จำนวน 31 รายการ 12/12/2562 คค 06070/3171/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
15 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (ช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.92+000-กม.96+410 ปริมาณงาน 4.41 กม. 19/09/2562 ที่ คค 06070/2007/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ