f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน ช่องสะเดา - ศรีสวัสดิ์ ระหว่าง กม.57+894 - กม.63+658 (เป็นแห่งๆ) จำนวน 763 อัน 20/11/2562 19/11/2562 444/-/63/48 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/11/2562 13/11/2562 444/60/63/45 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
3 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทล.3670100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+600 - กม.2+000 ทล.3230202 ตอน ท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น ระหว่าง กม.53+700 - กม.54+240 และทล.30840100 ตอน ท่าม่วง - หนองขาว ระหว่าง กม.5+700 - กม.6+370 จำนวน 1 งาน 15/11/2562 05/11/2562 444/-/63/36 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
4 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในทล.35480100 ตอน ท่ามะกา - ท่าม่วง ระหว่าง กม.0+000 - กม.20+747 LT,RT ทล.30810100 ตอน ท่าเรือ - พระแท่นดงรัง ระหว่าง กม.1+400 - กม.10+100 ทล.32090102 ตอน แสนตอ - ด่านมะขามเตี้ย ระหว่าง กม.4+000 - กม.52+800 LT,RT ทล.34570100 ตอน ไทรโยค - ท่าทุ่งนา ระหว่าง กม.0+000 - กม.15+705 ทล.32290100 ตอน หนองบัว - ด่านพุน้ำร้อน ระหว่าง กม.20+000 - กม.49+411 LT,RT ทล.31990102 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.23+000 - กม.40+355 LT,RT รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 799,789 ตร.ม. 11/11/2562 07/11/2562 444/-/63/37 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
5 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทล.3670100 ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+600-กม.2+000 ทล.3230202 ท่าเรือ-ท่าน้ำตื้น ระหว่าง กม.53+700-กม.54+240 ทล.30840100 ท่าม่วง-หนองขาว ระหว่าง กม.5+700-กม.6+370 จำนวน 1 งาน 11/11/2562 05/11/2562 444/-/63/36 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
6 ซื้อบาริเออร์ชนิดพลาสติกสีส้ม ขนาด 50 x 100 x 80 ซม. จำนวน 60 อัน 30/10/2562 24/10/2562 444/60/63/10 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
7 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (ช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.92+000-กม.96+410 ปริมาณงาน 4.41 กม. 04/09/2562 04/09/2562 ที่ คค 06070/2007/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
8 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (ช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.92+000-กม.96+410 ปริมาณงาน 4.41 กม. 03/09/2562 03/09/2562 คค 06070/1896/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
9 งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3394 ตอนควบคุม 0100 ตอนลูกแก-หนองตะเลา ระหว่าง กม.0+000-กม.3+092, ทางหลวงหมายเลข 3569 ตอนควบคุม 0100 ตอนค่ายสรุสีห์-กองพลทหารราบที่ 9 ระหว่าง กม.0+000-กม.2+762 ปริมาณงาน 2 แห่ง (2,449 ตร.ม.) 29/03/2562 29/03/2562 คค 06070/1053/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
10 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3085 ตอนควบคุม 0100 ตอนยางเกาะ-ศรีมงคล ระหว่าง กม.0+375 - กม.22+790 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,360 ม.) 28/03/2562 27/03/2562 คค 06070/1049/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
11 งานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอนช่องสะเดา-ศรีสวัสดิ์ ระหว่าง กม.40+355-กม.117+906 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 277.20 ตร.ม.) 28/03/2562 27/03/2562 คค 06070/1051/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
12 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมผิวจราจร ตามแบบแปลนส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติ โดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0206 ตอนท่าขนุน - เจดีย์สามองค์ ระหว่าง กม.262+655 - กม.263+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2562 02/03/2562 คค 06070/1000/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
13 จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง (หน้าโรงเรียน) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ระหว่าง กม.18+592 - กม.32+360 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 5 แห่ง 13/03/2562 13/03/2562 ประกาศผลโดยวิธีคัดเลือก แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
14 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา (เสาหลักนำทางยางพารา) ตามแบบมาตรฐานอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ปริมาณงาน 3 แห่ง (1,413 ต้น) 15/02/2562 15/02/2562 เลขที่ กจ./eb/24/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
15 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา (เสาหลักนำทางยางพารา) ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ปริมาณงาน 4 แห่ง (1,175 ต้น) 14/02/2562 14/02/2562 เลขที่ กจ./eb/23/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ