f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบ LED (TRAFFIC SIGNAL) บนทางหลวงหมายเลข 3492 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ที่ กม.5+578 (บริเวณแยกสระเศรษฐี) 16/03/2564 กจ./eb/29/2564 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
2 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบ LED (TRAFFIC SIGNAL) บนทางหลวงหมายเลข 3492 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ที่ กม.5+578 (บริเวณแยกสระเศรษฐี) 16/03/2564 กจ./eb/29/2564 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
3 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สูง 9.00 M. ในทางหลวงหมาย เลข 324 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาญจนบุรี - หนองขาว ระหว่าง กม.6+425 - กม.6+635 ปริมาณงาน 5 ต้น 11/03/2564 444/-/64/174 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
4 ซื้อหินคลุก ส่งหมวดฯ ไทรโยค จำนวน 50 ลบ.ม. 15/01/2564 444/60/64/102 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
5 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0205 ตอนแก่งประลอม - ทองผาภูมิ ระหว่าง กม.197+160 - กม.197+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/01/2564 ประกาศผล กจ./eb/28/2564 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
6 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 3209 ตอนควบคุม 0102(0101) ตอน แสนตอ - ด่านมะขามเตี้ย (ท่ามะกา - กลอนโด) ระหว่าง กม.27+519 - กม.29+481 ผลผลิต 1 แห่ง 26/11/2563 ประกาศผลผู้ชนะ กจ./eb/27/2564 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
7 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,532 ม.) 17/11/2563 กจ./eb/20/2564 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
8 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,532 ม.) 17/11/2563 กจ./eb/20/2564 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
9 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน ท่ามะกา - แสนตอ (ชื่อตอนเดิม) ทางหลวงหมายเลข 3209 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่ามะกา - กลอนโด (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.2+300 - กม.3+390 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 กจ./eb/23/2564 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
10 งานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน แยกปากกิเลน - น้ำตกไทรโยคใหญ่(ชื่อตอนเก่า) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0204 ตอนหนองสามพราน - แก่ประลอม (ชื่อตอนใหม่) ที่ กม.139+362 LT.ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 ประกาศผล กจ./eb/26/2564 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
11 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน น้ำตกไทรโยคใหญ่ - ท่าขนุน ตอน 1 (ชื่อตอนเดิม) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0205 ตอนแก่งประลอม - ทองผาภูมิ ตอน 1 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.165+043 - กม.165+077 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 ประกาศผล กจ./eb/25/2564 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
12 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน น้ำตกไทรโยคใหญ่ - ท่าขนุน ตอน 2 (ชื่อตอนเก่า) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0205 ตอนแก่งประลอม - ทองผาภูมิ ตอน 2 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.155+317 - กม.155+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 ประกาศผล กจ./eb/24/2564 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
13 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0205 ตอนแก่งประลอม - ทองผาภูมิ ระหว่าง กม.197+160 - กม.197+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2563 ยกเลิกประกาศ กจ./eb/22/2564 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
14 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอนท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น ตอน 3 (หนองเสือ - ท่าน้ำตื้น ตอน 3) ระหว่าง กม.39+820 - กม.41+248 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,720 ม.) 17/11/2563 กจ./eb/21/2564 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
15 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น ตอน 4 (หนองเสือ - ท่าน้ำตื้น ตอน 4) ระหว่าง กม.41-248 - กม.42+652 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,720 ม.) 17/11/2563 กจ./eb/20/2564 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 89 รายการ