f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงในสังกัด ปฎิบัติงาน ประจำวันที่ 20 พ.ค.2563
ลงวันที่ 21/05/2563

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
โดยหมวดทางหลวงในสังกัด
ปฎิบัติงาน ประจำวันที่ 20 พ.ค.2563

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

 

 ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และข้อความ

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และข้อความ

 ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

 ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

 

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

 

#แขวงทางหลวง กาญจนบุรี

 


'