f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงในสังกัด ปฎิบัติงาน ประจำวันที่ 25 พ.ค.2563
ลงวันที่ 26/05/2563

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
โดยหมวดทางหลวงในสังกัด
ปฎิบัติงาน ประจำวันที่ 25 พ.ค.2563

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ และสถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง 

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

 ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

 

 ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, จักรยาน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

 

#แขวงทางหลวง กาญจนบุรี

 

a


'