f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงในสังกัด ปฎิบัติงาน ประจำวันที่ 26 พ.ค.2563
ลงวันที่ 27/05/2563

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
โดยหมวดทางหลวงในสังกัด
ปฎิบัติงาน ประจำวันที่ 26 พ.ค.2563

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

 ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ 

 

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง และข้อความ

 

 

#แขวงทางหลวง กาญจนบุรี

 


'