f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย ปฎิบัติงาน ประจำวันที่ 28 พ.ค.2563
ลงวันที่ 29/05/2563

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย
ปฎิบัติงาน ประจำวันที่ 28 พ.ค.2563

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

 ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังเดิน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง 

 

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

 

 

#แขวงทางหลวง กาญจนบุรี

 


'