f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย ปฎิบัติงาน ประจำวันที่ 4 - 8 มิ.ย.2563
ลงวันที่ 09/06/2563

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย
ปฎิบัติงาน ประจำวันที่ 4 - 8 มิ.ย.2563

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง 

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

 ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง 

 

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง 

 

 

#แขวงทางหลวง กาญจนบุรี

 


'