f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย ปฎิบัติงาน ประจำวันที่ 25 มิ.ย.2563
ลงวันที่ 26/06/2563

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย
ปฎิบัติงาน ประจำวันที่ 25 มิ.ย.2563

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, เมฆ, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สถานที่กลางแจ้ง และข้อความ

 

 ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

#แขวงทางหลวง กาญจนบุรี

 


'