f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย ปฎิบัติงาน ประจำวันที่ 29 มิ.ย.2563
ลงวันที่ 30/06/2563

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย
ปฎิบัติงาน ประจำวันที่ 29 มิ.ย.2563

 ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง 

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังขี่จักรยาน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และข้อความ

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง 

 

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ และสถานที่กลางแจ้ง

 

#แขวงทางหลวง กาญจนบุรี

 


'