f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงกาญจนบุรีโดยหมวดทางหลวงในสังกัด ปฎิบัติงาน ประจำวันที่ 8 ม.ค. 2563
ลงวันที่ 09/01/2563

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และ ข้อความ

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง, ข้อความ และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

#แขวงทางหลวง กาญจนบุรี

 


'