f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ขอความร่วมมือกับเทศบาลตำบลท่ามะขาม ดำเนินการฉีดพ่นป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ครั้งที่ 6 พร้อมพ่นหมอกควันกำจัดยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก
ลงวันที่ 23/06/2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี

มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ประสานงานขอความร่วมมือกับ

เทศบาลตำบลท่ามะขาม ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 

โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID – 19 ครั้งที่ 6 พร้อมพ่นหมอกควันกำจัดยุง

ป้องกันโรคไข้เลือดออก บริเวณภายในอาคารสำนักงานและรอบพื้นที่แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

#แขวงทางหลวง กาญจนบุรี

 


'