f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงครึ่งปี 2563 อุบัติเหตุลดลง 7% ทางตรงเกิดเหตุสูงสุด พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ลงวันที่ 31/07/2563

          กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงครึ่งปี 2563 อุบัติเหตุลดลง 7% ทางตรงเกิดเหตุสูงสุด พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

          กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำงวดครึ่งปี 2563 (1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563) จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 8,410 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1,287 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 7,042 คน จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ 12,857 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 188 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำงวดครึ่งปี 2562 กับ 2563 ภาพรวมจำนวนอุบัติเหตุลดลงจาก ปีที่ผ่านมา 7% ผู้เสียชีวิตลดลง 2% บาดเจ็บลดลง 15% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุลดลง 6% ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 75% (6,272 ครั้ง) รองลงมา ได้แก่ การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 9% (768 ครั้ง) หลับใน 6% (535 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 4% (366 ครั้ง)
สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 66% (5,531 ครั้ง) รองลงมา คือ ทางโค้งปกติ 14% (1,140 ครั้ง) และทางแยกระดับเดียวกัน 6% (524 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 37% (4,781 คัน) รถยนต์นั่ง 26% (3,374 คัน) และรถจักรยานยนต์ 16% (2,050 คัน) ซึ่งหากจำแนกตามภาคของ การเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 25% รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19% และกรุงเทพและปริมณฑล 14% หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่ากรุงเทพมหานคร เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 590 ครั้ง จังหวัดเชียงใหม่ 415 ครั้ง และจังหวัดชลบุรี 396 ครั้ง ตามลำดับ
          ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง เคารพกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนน
หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร หรือแจ้งอุบัติเหตุสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และ ตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง
#กรมทางหลวง
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

#แขวงทางหลวง กาญจนบุรี

 


'