f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ประชุมเตรียมความพร้อมอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564
ลงวันที่ 22/03/2564

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี พร้อมด้วย

นายสุเทพ คงประสาท รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายวิศวกรรม

นายธนากร สินอิน รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายปฏิบัติการ และข้าราชการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564

 ณ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings

โดยมี นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง เป็นประธานการประชุมทางไกล


'