f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
กรมทางหลวงช่วยชาวบ้าน ต้านภัยแล้ง หลังได้รับข้อสั่งการจากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ กรมทางหลวงได้ดำเนินการแจกน้ำแล้ว 717,200 ลิตร และช่วยดับไฟป่าข้างทาง 42 แห่ง ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือแจ้งหมวดทางหลวงหรือแขวงทางหลวงในพื้นที่ หรือโทร 1586 สายด่วนกรมทางหลวง ตลอด 24 ชม.
ลงวันที่ 13/01/2563

กรมทางหลวงช่วยชาวบ้าน ต้านภัยแล้ง
หลังได้รับข้อสั่งการจากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ
 กรมทางหลวงได้ดำเนินการแจกน้ำแล้ว 717,200 ลิตร และช่วยดับไฟป่าข้างทาง 42 แห่ง

ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือแจ้งหมวดทางหลวงหรือแขวงทางหลวงในพื้นที่ หรือโทร 1586 สายด่วนกรมทางหลวง ตลอด 24 ชม.

#ศักดิ์สยาม #ภัยแล้ง #กรมทางหลวง #กรมทางหลวงรวมใจต้านภัยแล้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ ข้อความ

#แขวงทางหลวง กาญจนบุรี

 

 


'