f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 M. ทางหลวงหมายเลข 3085 ตอนควบคุม 0100 ตอนยางเกาะ - ศรีมงคล ตอน 1 ระหว่าง กม.0+160 - กม.1+735 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 45 ต้น) 07/05/2563 กจ.(ส) 22/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
17 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 M. ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 4 ระหว่าง กม.28+600 - กม.32+360 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 168 ต้น) 08/05/2563 กจ.(ส) 38/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
18 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 M. ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอนท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น ตอน 3 ระหว่าง กม.40+270 - กม.42+305 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 68 ต้น) 07/05/2563 กจ.(ส) 24/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
19 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (RS-603) ทางหลวงหมายเลย 323 ตอนควบคุม 0202 ตอนท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น ตอน 5 ระหว่าง กม.39+251 - กม.39+799 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,096 ม.) 07/05/2563 กจ.(ส) 32/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
20 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 M. ทางหลวงหมายเลข 3209 ตอนควบคุม 0102 ตอนแสนตอ - ด่านมะขามเตี้ย ระหว่าง กม.36+000 - กม.37+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 41 ต้น) 08/05/2563 กจ.(ส) 36/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
21 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 M. ทางหลวงหมายเลข 3453 ตอนควบคุม 0100 ตอนท่าไม้ - ตะคร้ำเอน ระหว่าง กม.5+527 - กม.6+280 และ กม.14+180 - กม.14+845 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 41 ต้น) 08/05/2563 กจ.(ส) 34/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
22 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทำการจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอนท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น ระหว่าง กม.48+088 - กม.49+188 และ กม.53+740 - กม.54+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/05/2563 กจ.(ส) 29/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
23 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทำการจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0102 ตอนท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ตอน 3 ระหว่าง กม.26+535 - กม.28+785 และ กม.35+540 - กม.37+040 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/05/2563 กจ.(ส) 30/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
24 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทำการจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0102 ตอนท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ตอน 1 ระหว่าง กม.8+818 - กม.9+618 และ กม.10+810 - กม.11+410 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/05/2563 กจ.(ส) 28/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
25 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0206 ตอนท่าขนุน - เจดีย์สามองค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.204+826 - กม.211+800, กม.213+000 - กม.220+000, กม.220+226 - กม.243+000 ปริมาณงาน 3 แห่ง 07/05/2563 กจ.(ส) 25/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
26 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0206 ตอนท่าขนุน - เจดีย์สามองค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.243+200 - กม.287+167 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/05/2563 กจ.(ส) 26/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
27 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทำการจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 367 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+837 - กม.1+837 และ กม.2+105 - กม.3+205 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/05/2563 กจ.(ส) 27/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
28 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 M. ทางหลวงหมายเลข 3085 ตอนควบคุม 0100 ตอนยางเกาะ - ศรีมงคล ตอน 4 ระหว่าง กม.7+900 - กม.9+475 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 45 ต้น) 30/04/2563 กจ.(ส) 15/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
29 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3581 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้ากองผสมสัตว์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+330 ปริมาณงาน 11,324 ตร.ม. 27/04/2563 กจ.(ส) 14/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
30 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 M. ทางหลวงหมายเลข 367 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.5+800 - กม.8+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 68 ต้น) 30/04/2563 กจ.(ส) 16/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
แสดง 16 ถึง 30 จาก 30 รายการ