f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63110029335
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.6+000 - กม.6+800 (ชื่อตอนเดิม) ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 01002 ตอนท่าพะเนียด - โป่งปัด ระหว่าง กม.8+250 - กม.8+750 (ชื่อตอนใหม่) ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 5,295,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 13/11/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ