f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62120017610
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 M. ทางหลวงหมายเลข 367 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.5+800 - กม.8+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 68 ต้น)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 3,120,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 19/02/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 02/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ