f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P61110039935
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 323
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 4,790,000.00 บาท
สถานะ เปลี่ยนแปลงแผน
วันที่ประกาศ 15/11/2561
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2561
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ