f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62010034264
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการงานจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0206 ตอนท่าขนุน -เจดีย์สามองค์ ระหว่าง กม.262+655-กม.263+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 9,165,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 29/01/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 02/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ