f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 08/04/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 120 ตร.ม. ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่าเรือ-ท่าน้ำตื้น ที่ กม.63+218 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 07/04/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงท่ามะกา แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานสำนักงานหมวดทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3548 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่ามะกา - ท่าม่วง ที่ กม.5+820 RT เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 07/04/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงทองผาภูมิ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนน้ำตกไทรโยคใหญ่-ท่าขนุน ที่ กม.181+058 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 07/04/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย 120 ตร.ม. ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่าเรือ-ท่าน้ำตื้น ที่ กม.63+218 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 07/04/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงทองผาภูมิ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานสำนักงานหมวดทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0205 ตอน น้ำตกไทรโยคใหญ่-ท่าขนุน ที่ กม.181+058 RT เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 07/04/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ3-6) แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จำนวน 4 หลัง ตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่าเรือ-ท่าน้ำตื้น ที่ กม.63+218 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 07/04/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 120 ตร.ม. ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่าเรือ-ท่าน้ำตื้น ที่ กม.63+218 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 01/04/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3272 ตอนควบคุม 0100 ตอนทองผาภูมิ - ปิล๊อก ระหว่าง กม.0+000 - กม.40+986 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 01/04/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงโดยการขยายช่องจราจรเพื่อเปิดเป็นจุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 3 ระหว่าง กม.18+592 - กม.32+360 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 01/04/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (GD-706) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอนท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น ตอน 7 ระหว่าง กม.32+360 - กม.54+240 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 75 รายการ