f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 09/03/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (RS-603) ทางหลวงหมายเลย 323 ตอนควบคุม 0202 ตอนท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น ตอน 5 ระหว่าง กม.39+251 - กม.39+799 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,096 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 09/03/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 M. ทางหลวงหมายเลข 3085 ตอนควบคุม 0100 ตอนยางเกาะ - ศรีมงคล ตอน 4 ระหว่าง กม.7+900 - กม.9+475 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 45 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 09/03/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทำการจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 367 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+837 - กม.1+837 และ กม.2+105 - กม.3+205 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 09/03/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทำการจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอนท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น ระหว่าง กม.48+088 - กม.49+188 และ กม.53+740 - กม.54+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 09/03/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทำการจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0102 ตอนท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ตอน 1 ระหว่าง กม.8+818 - กม.9+618 และ กม.10+810 - กม.11+410 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 09/03/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทำการจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0102 ตอนท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ตอน 3 ระหว่าง กม.26+535 - กม.28+785 และ กม.35+540 - กม.37+040 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 09/03/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0206 ตอนท่าขนุน - เจดีย์สามองค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.243+200 - กม.287+167 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 09/03/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0206 ตอนท่าขนุน - เจดีย์สามองค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.204+826 - กม.211+800, กม.213+000 - กม.220+000, กม.220+226 - กม.243+000 ปริมาณงาน 3 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 25/02/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี งานเสริมผิวแอสฟัลท์ จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3581 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้ากองผสมสัตว์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+330 ปริมาณงาน 11,324 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 19/02/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 M. ทางหลวงหมายเลข 367 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.5+800 - กม.8+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 68 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 75 รายการ